HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Veelvoorkomende problemen oplossen

background image

Veelvoorkomende problemen oplossen

Veelvoorkomende apparaatproblemen

Situatie

Mogelijke oorzaak

Het apparaat gaat niet aan.

z

Zorg dat het netsnoer goed is aangesloten op de invoerlade
voor 2000 vellen.

z

Zet de printer uit, controleer alle kabelverbindingen en zet de
printer weer aan.

De printer herkent het
apparaat niet of het
gebruikerslichtje op het
apparaat brandt niet.

z

Controleer het netsnoer van het apparaat.

z

Zorg dat het apparaat is geconfigureerd in de printerdriver.

z

Controleer de HP Jet-Link-aansluiting.

z

Druk een configuratiepagina af om te controleren of het
apparaat goed werkt.

z

Neem contact op met uw erkende HP serviceleverancier als
het apparaat nog steeds niet wordt herkend. (

Zie "Service en

ondersteuning" op pagina 61.

)

background image

NLWW

Veelvoorkomende problemen oplossen 37

De taak wordt niet geniet.

z

De nietjes in de nietmachine zijn op en

AUTOMATISCH

DOORGAAN

is ingesteld op

AAN

.

z

Er is een taak bestaande uit één pagina naar de nietmachine
verzonden, maar taken van één pagina worden niet geniet.

z

Er is een onjuist formaat of onjuist soort papier voor de taak
gebruikt.

z

Er zijn meer dan 50 vellen afdrukmateriaal van 75 g/m

2

(20 lb) naar de nietmachine verzonden. Hiermee is de
maximumcapaciteit overschreden.

Opmerking

Transparanten, enveloppen, etiketten en losse vellen worden
ondersteund door de stapelbak. Met de nietmachine kunt u taken
van 2 tot 50 vellen afdrukmateriaal van 75 g/m

2

(20 lb) nieten. Als

de taak dikker is, wordt deze zonder nietjes uitgevoerd. De
stapelbak heeft een maximumcapaciteit van 1000 vellen,
afhankelijk van het papierformaat en -gewicht.

z

De nietkop van de nietmachine bevat gebogen of kapotte
nietjes.

z

Er is een nietje vastgelopen in de nietmachine of er is
onlangs een storing in de nietmachine verholpen (hierna
worden de twee volgende taken mogelijk niet geniet).

z

De taak is naar een andere bak dan de stapelbak verzonden
omdat papier van een onjuist formaat of soort voor de taak is
gebruikt.

z

De interfacekabel naar de nieteenheid is mogelijk defect of
niet goed aangesloten.

De taak is naar een andere
uitvoerlocatie verzonden
dan werd verwacht.

z

Het papier voldoet niet aan de specificaties voor de
uitvoerbak. (

Zie "Specificaties" op pagina 47

of ga naar

http://www.hp.com/cposupport/.)

z

Controleer of de juiste uitvoerbak in de printerdriver is
geselecteerd. Zie de gebruikershandleiding van uw printer
voor meer informatie over het wijzigen van de
printerinstellingen.

Veelvoorkomende apparaatproblemen

Situatie

Mogelijke oorzaak

background image

38 3 Problemen oplossen

NLWW

Het afdrukmateriaal is
vastgelopen.

z

Zorg dat u papiergewichten en -soorten gebruikt die worden
ondersteund. (

Zie "Ondersteunde afdrukmaterialen" op

pagina 54

.

)

Opmerking

Wanneer u papier gebruikt dat niet aan de HP specificaties
voldoet, kunnen er problemen optreden waarvoor reparaties
vereist zijn. Deze reparaties worden niet door de garantie of
serviceovereenkomsten van Hewlett-Packard gedekt. (

Zie

"Ondersteunde afdrukmaterialen" op pagina 54

.

)

z

Controleer de kabels en connectoren tussen de printer en het
apparaat.

z

Wanneer herhaaldelijk papierstoringen optreden bij de
doorvoer van afdrukmateriaal tussen de printer en het
apparaat, zijn de printer en het apparaat mogelijk op een
ongelijke vloer geïnstalleerd. Zet het apparaat waterpas. Zie
de installatiehandleiding

voor instructies om het apparaat

waterpas te zetten.

Er lopen herhaaldelijk
nietjes vast in de
nietmachine.

z

Controleer of de taak die u wilt nieten uit maximaal 50 vellen
afdrukmateriaal bestaat.

z

In de nietmachine kunnen enige verbogen nietjes de cassette
blokkeren. Verwijder de losse nietjes en papierresten uit de
nietmachine. (

Zie "Vastgelopen nietjes uit het apparaat

verwijderen" op pagina 43.

)

Veelvoorkomende apparaatproblemen

Situatie

Mogelijke oorzaak

background image

NLWW

Betekenis van berichten op het bedieningspaneel 39