HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - De nieteenheid gebruiken

background image

De nieteenheid gebruiken

Met het apparaat kunt u documenten nieten die uit minimaal twee en
maximaal 50 pagina's Letter- of A4-papier van 75 g/m

2

bestaan

(maximaal 25 pagina's voor Ledger- of A3-papier). Deze pagina's
moeten een gewicht van 64 tot 199 g/m

2

hebben voor elke

papiersoort die het product ondersteunt.

Houd rekening met de volgende richtlijnen:

z

De stapelbak kan maximaal 1000 vellen papier bevatten (zonder
nietjes).

z

Bij zwaarder afdrukmateriaal kan de nietcapaciteit lager zijn dan
50 pagina's.

z

Als de taak die u wilt nieten uit slechts één vel bestaat of uit meer
dan 50 vellen bestaat, wordt de taak afgedrukt naar de bak, maar
wordt deze niet geniet.