HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Instellingen op het bedieningspaneel configureren

background image

Instellingen op het bedieningspaneel
configureren

Het apparaat wordt aan de linkerzijde van de HP printer bevestigd.
U kunt de standaardtaakoffset en standaardnietacties via het
bedieningspaneel van de printer wijzigen in het menu

MULTIFUNC.

AFWERKING AANPASSINGEN

.

Opmerking

De systeembeheerder kan de toegang tot het gebruik van
taakoffsetfuncties en standaardnietacties beperken.

Opmerking

De offsetfunctie is alleen beschikbaar in de stapelbak (bak 1) voor
taken die niet worden geniet.

Via de printerdriver kunt u de beschikbare nietactie selecteren (u kunt
bijvoorbeeld een of twee nietjes gebruiken).

Offsetbewerkingen

Offsetbewerking: nee

Als de modus

OFFSET

is uitgeschakeld, worden alle taken zonder

scheiding gestapeld.

Offsetbewerking: ja

Wanneer de modus

OFFSET

is ingeschakeld, worden voltooide

taken automatisch gescheiden of gesorteerd (wanneer u
meerdere exemplaren van één taak afdrukt). Elke taak of
mopiertaak wordt gescheiden door de taken apart te houden
(wanneer deze niet worden geniet).

background image

NLWW

Instellingen op het bedieningspaneel configureren 11

Standaardnietacties voor bak 1 (stapelbak)

Geen nietje

Als de standaardactie is ingesteld op

GEEN NIETJE

wordt de taak

niet geniet.

Hoek nieten

Als de standaardactie is ingesteld op

EEN NIETJE

, wordt een

nietje geplaatst in de linkerbovenhoek van het document.
Wanneer u de liggende afdrukstand gebruikt, wordt de plaats van
het nietje automatisch aangepast.

Twee nietjes

Als de standaardactie is ingesteld op

TWEE NIETJES

, worden

twee nietjes gebruikt in één taak of in mopiertaken. Beide nietjes
worden parallel aan de rand geplaatst die het dichtst bij de printer
is (achterste rand).

background image

12 2 Werken met de afwerkeenheid

NLWW

Pas de positie van de vouwlijn aan de grootte van het vel aan. De
aanpassingen vinden plaats in stappen van +/- 0,15 mm bij een
maximumbereik van +/- 2,1 mm.

Opmerking

Vraag om ondersteuning als de vouwlijn en de bandpositie niet
overeenkomen.

Vouwlijninstellingen voor bak 2

Opmerking

Gebruik de instelling

MULTIFUNC. AFWERKING AANPASSINGEN

om de

vouwlijn aan te passen.

AANPASSEN VOUWLIJN:
LTR-R & A4-R

Selecteer

LTR-R & A4-R

om de vouwlijn aan te passen voor

vellen van 216 x 279 mm of 204 x 297 mm.

AANPASSEN VOUWLIJN:
LEGAL & JISB4

Selecteer

LEGAL & JISB4

om de vouwlijn aan te passen voor

vellen van 216 x 356 mm of JIS B4-vellen.

AANPASSEN VOUWLIJN:
11x17 & A3

Selecteer

11x17 & A3

om de vouwlijn aan te passen voor vellen

van 279 x 432 mm of A3-vellen.

background image

NLWW

Brochures maken 13