HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series Hjelp

background image

HP flerfunksjonsetterbehandler

brukerhåndbok

Bruk av dette elektroniske dokumentet betyr at du godtar betingelsene i forbindelse
med opphavsrett og lisens. Copyright 2003 Hewlett-Packard Company.

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Copyright og lisens

Copyright Hewlett-Packard
Company
Edition 2, 1/2003

Med enerett. Reproduksjon,
tilpasning eller oversettelse uten
skriftlig tillatelse på forhånd er
forbudt, med unntak av
tillatelser gitt under lover om
opphavsrett.

Brukeren av dette ekstrautstyret
er tildelt en lisens for å: a) skrive
ut papirkopier av denne
brukerhåndboken til PRIVAT,
INTERN eller
FIRMARELATERT bruk,
underlagt bestemmelser om
ikke å selge, videreselge eller
på annen måte distribuere
papirkopiene, og b) legge ut en
elektronisk kopi av denne
brukerhåndboken på en
nettverksserver, forutsatt at
tilgangen til den elektroniske
kopien er begrenset til PRIVAT
eller INTERN bruk av dette
ekstrautstyret.

Garanti

Informasjonen i dette
dokumentet kan endres uten
forvarsel.

Hewlett-Packard gir ingen
garanti med hensyn til denne
informasjonen.

HEWLETT-PACKARD
FRASKRIVER SEG SPESIFIKT
DE IMPLISITTE GARANTIENE
FOR SALGBARHET OG
EGNETHET FOR ET
BESTEMT FORMÅL.

Hewlett-Packard skal ikke
holdes ansvarlig for direkte,
indirekte og tilfeldige skader
eller følgeskader, eller andre
skader som oppstår i
forbindelse med anskaffelse
eller bruk av denne
informasjonen.

Varemerker

Microsoft® og Windows® er et
amerikanskregistrert varemerke
for Microsoft Corporation.

PostScript® er et varemerke for
Adobe Systems Incorporated.

background image

NOWW