HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Konfigurere innstillinger på kontrollpanelet

background image

Konfigurere innstillinger på kontrollpanelet

Enheten festes på venstre side av HP-skriveren. Du kan endre
standard jobbforskyvning og standardhandlinger for stifteenheten via
skriverens kontrollpanel, på menyen

KONFIGURERING AV

FLERFUNKSJONSETTERBEHANDLER

.

Merk

Systemadministratoren kan begrense tilgangen til jobbforskyvning og
standardhandlinger for stifteenheten.

Merk

Forskyvningsfunksjonen er bare tilgjengelig i stableskuffen (skuff 1), og
bare for jobber som ikke er stiftet.

Du kan velge den tilgjengelige handlingen for stifteenheten via
skriverdriveren (for eksempel å bruke én eller to stifter).

Forskyvningshandlinger

Forskyvningshandling: Nei

Når modusen

FORSKYVNING

er av, stables jobbene uten å bli

atskilt.

Forskyvningshandling: Ja

Når modusen

FORSKYVNING

er på, skiller enheten automatisk

fullførte jobber eller mopieringsjobber (flere originalutskrifter av
én enkelt jobb). De enkelte jobbene eller mopieringsjobbene
skilles fra hverandre (for ustiftede jobber).

background image

NOWW

Konfigurere innstillinger på kontrollpanelet 11

Standardhandlinger for stifteenhetens skuff 1 (stableskuffen)

Ingen stifting

Hvis standardhandlingen er satt til

INGEN STIFTING

, stiftes ikke

jobben.

Hjørnestift

Hvis standardhandlingen er satt til

ÉN STIFT

, plasseres stiften i

det øverste venstre hjørnet på dokumentet. Hvis du skriver ut i
liggende format, plasseres stiften automatisk i det øverste venstre
hjørnet for liggende papirretning.

To stifter

Hvis standardhandlingen er satt til

TO STIFTER

, brukes to stifter

til en jobb eller til mopier. Begge stiftene plasseres parallelt med
kanten som er nærmest skriveren (bakkanten).

background image

12 2 Etterbehandlings-oppgaver

NOWW

Juster brettelinjeplasseringen etter størrelsen på arket. Justeringene
er i trinn på +/- 0,15 mm (0,006 tommer), med et maksimalt område
på +/- 2,1 mm (0,082 tommer).

Merk

Ring etter service hvis brettelinjen og stifteplasseringen ikke
samsvarer.

Brettelinjeinnstillinger for skuff 2

Merk

Bruk innstillingen

JUSTERING AV FLERFUNK ETTERB.ENH

til å få tilgang

til brettelinjejusteringene.

BRETTELINJEJUST:
LTR-R og A4-R

Velg

LTR-R & A4-R

for å justere brettelinjen til ark med

størrelsen 8,5 x 11 tommer eller 8,26 x 11 tommer.

BRETTELINJEJUST:
LEGAL og JISB4

Velg

LEGAL & JISB4

for å justere brettelinjen til ark med

størrelsen 8,5 x 14 tommer eller JIS B4-ark.

BRETTELINJEJUST:
11 x 17 og A3

Velg

11 x 17 & A3

for å justere brettelinjen til ark med

størrelsen 11 x 17 tommer eller A3-ark.

background image

NOWW

Lage hefter 13