HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Lage hefter

background image

Lage hefter

Du kan bruke enkelte programmer, for eksempel DTP-programmer, til
å lage heftet. Se i brukerhåndboken som fulgte med programmet, for
informasjon om hvordan du lager hefter.

Hvis du bruker et program som ikke støtter hefteutskrift, kan du lage
hefter med HP-skriverdriverne.

Merk

HP anbefaler at du bruker programmet til å klargjøre og forhåndsvise
dokumentet, og deretter bruker HP-driveren til å skrive ut og ryggstifte
heftet.

Dette er de tre hovedtrinnene for å lage et hefte fra driveren:

z

Klargjøre heftet: Ordne sidene på et ark (formater heftet) for å
lage et hefte. Du kan formatere dokumentet i programmet, eller
bruke funksjonen for hefteutskrift i HP-driveren. (Se

Slik aktiverer

du hefteutskrift

.)

z

Legge til en forside: Legg til en forside på heftet ved å bruke en
annen papirtype på førstesiden. Du kan også legge til en forside
av samme papirtype som heftet. Forsiden av heftet må være
samme størrelse som resten av arkene. Forsiden trenger
imidlertid ikke å veie like mye som resten av heftet. (Se

Slik

velger du en hefteforside

.)

z

Ryggstifting: Stift midten av heftet, og brett deretter sidene. Hvis
heftet består av bare ett ark, bretter enheten arket uten å stifte
det. Hvis heftet består av mer enn ett ark, stifter og bretter
enheten opptil 10 ark per hefte. (Se

Slik ryggstifter du et hefte

.)

Med funksjonen for hefteutskrift kan du brette og ryggstifte hefter som
er satt sammen av følgende papirstørrelser: Letter, ISO A4, Legal,
Ledger, A3 og JIS B4.

Merk

Før du skriver ut hefter på Letter- og A4-papir, må du se instruksjonene
for hvordan du legger i rotert utskriftsmateriale (LTR-R og A4-R).

background image

14 2 Etterbehandlings-oppgaver

NOWW

Slik aktiverer du hefteutskrift

Merk

Skriveren din støtter kanskje denne funksjonen via Mac OS X.

Microsoft® Windows®

1

Klikk på Fil, Skriv ut, og klikk deretter på Egenskaper.

background image

NOWW

Lage hefter 15

2

Følg instruksjonene for den aktuelle driveren:

• Hvis du bruker en PCL-driver, klikker du på kategorien

Etterbehandling. På menyen Dokumentalternativer velger
du Skriv ut på begge sider. På rullegardinmenyen
Hefteutskrift velger du en størrelse.

• Hvis du bruker en PostScript® (PS)-driver, kan du se

hjelpefilene i programmet for informasjon om aktivering av
hefteutskrift.

background image

16 2 Etterbehandlings-oppgaver

NOWW

Macintosh

1

Klikk på File, og klikk deretter på Print.

2

På rullegardinmenyen velger du Layout, og deretter Print on
Both Sides
.

3

Velg Plug-in Preferences.

4

Velg Print Time Filters, Booklet, og klikk deretter på Save
Settings
.

background image

NOWW

Lage hefter 17

5

Velg Booklet Printing.

6

Velg Format output as booklet og velg Paper for booklet
rullegardinmenyen. Velg en størrelse fra listen, eller angi en
egendefinert størrelse.

background image

18 2 Etterbehandlings-oppgaver

NOWW

Slik velger du en hefteforside

Merk

Skriveren din støtter kanskje denne funksjonen via Mac OS X.

Windows

1

Klikk på Fil, Skriv ut, og klikk deretter på Egenskaper.

2

Følg instruksjonene for den aktuelle driveren:

• Hvis du bruker en PCL-driver, klikker du på kategorien Papir.

Klikk på kategorien Første side og velg boksen Bruk et annet
papir til første side
. På menyene Størrelsen er, Kilden er og
Typen er velger du innstillingene som samsvarer med
utskriftsmaterialet du bruker.

background image

NOWW

Lage hefter 19

Slik ryggstifter du et hefte

Merk

Skriveren din støtter kanskje denne funksjonen via Mac OS X.

Windows

1

Klikk på Fil, Skriv ut, og klikk deretter på Egenskaper.

2

Følg instruksjonene for den aktuelle driveren:

• Hvis du bruker en PCL-driver, klikker du på kategorien

Etterbehandling og velger boksen Bretting/ryggstifting. Hvis
du velger Bretting/ryggstifting, sikrer du at dokumentet blir
brettet.

background image

20 2 Etterbehandlings-oppgaver

NOWW

• Hvis du bruker en PS-driver for Windows 95 eller Windows 98,

klikker du på Fil, Skriv ut, og deretter på Egenskaper.

• Klikk på kategorien Papir og deretter på Flere alternativer.

background image

NOWW

Lage hefter 21

• Velg Ingen, og på rullegardinmenyen velger du Hefteutskuff.

background image

22 2 Etterbehandlings-oppgaver

NOWW

• Hvis du bruker en PS-driver for Windows NT® eller

Windows 2000, klikker du på kategorien Layout, og klikker
deretter på Avansert.

• Velg de riktige innstillingene for Dokumentalternativer,

Skriverfunksjoner, Mål og Ryggstifting. Ryggstifting velges
også automatisk hvis du velger Hefteutskuff i kategorien Mål.

background image

NOWW

Lage hefter 23

Macintosh

1

Klikk på File, og klikk deretter på Print.

2

På rullegardinmenyen velger du Output options.

3

På rullegardinmenyen velger du Booklet Bin.

background image

24 2 Etterbehandlings-oppgaver

NOWW

4

Velg Fold/Saddle Stitch.

background image

NOWW

Bruke stifteenheten 25