HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Identifisere utskuffene

background image

Identifisere utskuffene

Enheten har to utmatingssteder: stableskuffen og hefteskuffen.

Standardstableskuffen (skuff 1) har en kapasitet på 1000 ark, og
leverer dokumentene med utskriftssiden opp eller ned, avhengig av
hvilket alternativ du velger i driveren.

Hefteutskuffen (skuff 2) kan brette og ryggstifte 40 hefter som er satt
sammen av opptil 5 ark (20 ferdige sider). En stableskinne tilpasses
automatisk til heftestørrelsen som er i produksjon.

Stifteenheten betjener begge skuffene, og stabler så mange som
50 ark per dokument eller 10 sider per ryggstiftede dokument.

En sensor sørger for at skriveren stopper når skuffene er fulle.
Utskriften fortsetter når du fjerner alle utskriftene fra skuffen.

Merk

Transparenter, konvolutter, etiketter, hullark og papirark støttes i
stableskuffen (skuff 1).

Merk

Hvis du skriver ut konvolutter, må du fjerne alle konvoluttene fra skuffen
når jobben er fullført for å opprettholde stablekvaliteten.

Stableskuff
(skuff 1)

Hefteutskuff
(skuff 2)

background image

34 2 Etterbehandlings-oppgaver

NOWW