HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Velge utskuff

background image

Velge utskuff

Du kan velge en utskuff via programmet eller via skriverdriveren.
(Hvor og hvordan du velger, avhenger av programmet eller driveren.)
Hvis du ikke kan velge en utskuff fra programmet eller driveren, må
du angi en standard utskuff fra skriverens kontrollpanel.

Slik velger du en utskuff fra kontrollpanelet

Gjør følgende på en grafisk berøringsskjerm:

1

Trykk på

MENY.

2

Trykk på

KONFIGURER ENHET

.

3

Trykk på

UTSKRIFT.

4

Trykk på

PAPIRMÅL.

5

Bla til utskuffen eller enheten du vil ha, og trykk på

OK

. Den

nettverksansvarlige kan ha endret navnet på enheten. En stjerne
(*) vises ved siden av valget.

På berøringsskjermen:

1

Bruk

eller

for

å bla til

KONFIGURER ENHET

og trykk på

.

2

Bruk

eller

for

å bla til

UTSKRIFT

og trykk på

.

3

Bruk

eller

for

å bla til

PAPIRMÅL

og trykk på

.

4

Bruk

eller

for å bla til utskuffen eller enheten du ønsker, og

trykk på

. Nettverksansvarlig kan ha endret navnet på

enheten. En stjerne (*) vises ved siden av valget.

background image

NOWW

Oversikt 35

3