HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Forstå lysmønstre

background image

Forstå lysmønstre

Figur 1.

Plassering av LED-lampen

LED-lampen er plassert foran på skriveren, og lyser når det er en
generell feil på skriveren. Bruk følgende tabell til å forstå
enhetsstatusen ved hjelp av LED-lampen.

LED-lysmønstre for brukeren

Lysstatus

Beskrivelse

Lyser grønt

Enheten fungerer normalt.

Blinker grønt

Enheten er i servicemodus.

Blinker gult

Fastkjørt papir, fastkjørte stifter eller driftsfeil. Eventuelt er ikke
enheten koblet til skriveren.

Lyser gult

Enheten fungerer ikke.

Av

Enheten er av.

background image

8 1 Grunnleggende om etterbehandling

NOWW

Merk

LED-lampene som angir at du trenger service, er plassert bak på
enheten, og gir spesifikk feilinformasjon til kundestøtte og
serviceverksteder. Hvis den røde lampen lyser, må du kontakte et
serviceverksted.

background image

NOWW

Oversikt 9

2