HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Papirhåndteringsfunksjoner

background image

Papirhåndteringsfunksjoner

Du kan bruke enheten til å stable, stifte, ryggstifte og brette et stort
antall dokumenter når du trenger det. HP flerfunksjonsetterbehandler
har følgende funksjoner:

z

Den støtter opptil 50 sider per minutt.

z

Den gir deg ulike alternativer for stifteplassering:

• én eller to stifter (øverst til venstre, for stående og liggende

papirretning)

• to stifter (på siden av utskriftsmaterialet)

z

Den stifter opptil 50 ark med A4- og Letter-papir per dokument.

z

Den stifter opptil 25 ark med A3- og Ledger-papir per dokument.

z

Den bretter enkeltsider.

z

Den ryggstifter og bretter hefter som er satt sammen av opptil
10 ark (40 sider).

z

Den gir høykapasitetsstabling for opptil 1000 ark med A4- og
Letter-papir eller opptil 500 ark med A3- og Ledger-papir.

z

Den stabler transparenter, konvolutter, etiketter, og hullark og
papirark.

z

Den stabler opptil 40 hefter med opptil 5 ark (20 ferdige sider)
med A3- og Ledger-papir.

z

Den kan bruke omslagsark som veier opptil 199 g/m

2

.

z

Den grupperer dokumenter med tidssparende jobbforskyvning.

background image

NOWW

Forstå lysmønstre 7