HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Innhold

background image

Innhold 3

Innhold

1 Grunnleggende om etterbehandling

Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Funksjoner og fordeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Papirhåndteringsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Forstå lysmønstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2 Etterbehandlings-oppgaver

Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Konfigurere innstillinger på kontrollpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Lage hefter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Bruke stifteenheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Velge stifteenheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Sette i stiftekassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Velge utskuff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Identifisere utskuffene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Velge utskuff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

3 Problemløsing

Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Løse vanlige problemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Tolke kontrollpanelmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Tillegg A Spesifikasjoner

Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Fysiske spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Miljøspesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Strømforbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Strømkrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Kretskapasitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Driftsmiljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Typer utskriftsmateriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Utskriftsmateriale som støttes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Tillegg B Spesielle bestemmelser

Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Samsvarserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Kanadiske DOC-forskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

background image

4 Innhold

NOWW

Tillegg C Service og støtte

Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Garantiinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Stikkordregister

background image

NOWW

Oversikt 5

1