HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale

background image

Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale

Meldingen

FASTKJ I V TILLEGGSENHET

vises på kontrollpanelet.

1

Flytt enheten vekk fra skriveren.

2

Fjern utskriftematerialet fra alle områder der det kan oppstå
fastkjøringer.

3

Fest enheten på nytt. Vent til LED-lampen lyser grønt.

Merk

Når du skal fjerne fastkjørt utskriftsmateriale, må du være veldig
forsiktig så du ikke river i stykker utskriftsmaterialet. Hvis bare en liten
papirbit sitter igjen i skriveren, kan den forårsake flere fastkjøringer.

Steder for fastkjøring

Papir-
baneområde

Hefteutskuff
(skuff 2)

Stifteenhet

Vendeenhet

Bretteområde

background image

42 3 Problemløsing

NOWW

Slik fjerner du fastkjørte stifter
fra enheten

1

Åpne stifteenhetens deksel.

2

Dra stifteenheten mot deg.

3

Vri den store grønne bryteren helt til
du ser den blå prikken (dette angir at
stifteenheten er åpen).

4

Vri den lille grønne bryteren øverst
på stifteenheten med klokken helt til
stiftekassetten flyttes til venstre for
stifteenheten.

OBS!

Den blå prikken må vises i stifteenhetens
vindu før du fjerner stiftekassetten. Hvis
du prøver å fjerne stiftekassetten før den
blå prikken vises i vinduet, kan enheten
skades.

1

2

4

3

background image

NOWW

Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale 43

5

Ta ut stiftekassetten.

6

Trekk opp spaken med en grønn
prikk.

7

Fjern den ødelagte stiften.

8

Dra ned spaken med en grønn prikk.

6

7

8

5

background image

44 3 Problemløsing

NOWW

9

Sett stiftekassetten inn igjen.

10 Skyv stifteenheten inn i skriveren.

11 Lukk stifteenhetens deksel.

9

10

11

background image

NOWW

Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale 45

Slik fjerner du en fastkjøring i
øvre halvdel av stiftehodet

1

Følg trinn 1 til 4 i fremgangsmåten
for å fjerne fastkjørte stifter.

2

Finn stiften som er ødelagt på
baksiden av stiftehodet, og fjern
den.

3

Følg trinn 10 og 11 i
fremgangsmåten for å fjerne
fastkjørte stifter.

2

background image

46 3 Problemløsing

NOWW

background image

NOWW

Oversikt 47

A