HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Løse vanlige problemer

background image

Løse vanlige problemer

Vanlige enhetsproblemer

Situasjon

Mulig årsak

Enheten kan ikke slås på.

z

Kontroller at strømledningen er satt ordentlig i 2000-arks
innskuffen.

z

Slå skriveren av, kontroller alle kabelkoblingene og slå den på
igjen.

Skriveren gjenkjenner ikke
enheten, eller LED-lampen
lyser ikke.

z

Kontroller strømledningen.

z

Pass på at enheten er konfigurert i skriverdriveren.

z

Kontroller HP Jet-Link-kontakten.

z

Skriv ut en konfigurasjonsside for å se om enheten fungerer
som normalt.

z

Hvis skriveren fremdeles ikke gjenkjenner enheten, bør du ta
kontakt med den nærmeste autoriserte HP-
serviceleverandøren. (

Se Service og støtte på side 61.

)

Jobben ble ikke stiftet.

z

Stifteenheten er tom for stifter, og

AUTO-FORTSETT

er angitt

til

.

z

En jobb på én side ble sendt til stifteenheten. Jobber på én
side stiftes ikke.

z

Feil størrelse eller papirtype er brukt til jobben.

z

Mer enn 50 ark på 75-g/m

2

(20 pund) ble sendt til

stifteenheten. Det er mer enn maksimal kapasitet.

Merk

Du kan bruke transparenter, konvolutter, etiketter og hullark i
stableskuffen. Stifteenheten kan stifte jobber med 2 til 50 ark på

75-g/m

2

(20 pund). Hvis jobben er større enn dette, løses jobben

ut uten stifter. Stablekuffen kan inneholde opptil 1000 ark,
avhengig av papirstørrelsen og vekten.

z

Stifteenheten har bøyde eller ødelagte stifter i stiftehodet.

z

Det har oppstått en fastkjøring av stifter, eller det ble nylig
fjernet en fastkjørt stift (det kan hende at opptil to jobber etter
hverandre ikke ble stiftet).

z

Jobben ble sendt til en annen skuff enn stifteskuffen fordi feil
størrelse eller papirtype ble brukt til jobben.

z

Grensesnittkabelen til stifteenheten kan være ødelagt eller er
ikke koblet til skikkelig.

background image

NOWW

Løse vanlige problemer 37

Jobben ble lagt i en annen
uskuff enn ventet.

z

Papiret oppfyller ikke spesifikasjonene til utskuffen.
(

Se Spesifikasjoner på side 47

, eller gå til

http://www.hp.com/cposupport/.)

z

Kontroller at den riktige utskuffen er valgt i skriverdriveren. Du
finner mer informasjon om endring av skriverdriverne i
skriverens brukerhåndbok.

Utskriftsmaterialet kjører
seg fast.

z

Kontroller at du bruker vekter og størrelser som støttes. (

Se

Utskriftsmateriale som støttes på side 54.

)

Merk

Bruk av annet papir enn det som er spesifisert av HP kan føre til
problemer som krever reparasjon. Disse reparasjonene dekkes
ikke av HPs garanti- eller serviceavtaler. (

Se Utskriftsmateriale

som støttes på side 54.

)

z

Kontroller kablene og koblingene mellom skriveren og
enheten.

z

Gjentatte fastkjøringer som oppstår når utskriftsmaterialet
sendes fra skriveren til enheten, kan bety at skriveren og
enheten er plassert på et ujevnt underlag. Sett enheten på et
plant underlag. Se i installeringshåndboken

for å finne ut

hvordan du gjør dette.

Du har gjentatte problemer
med fastkjøring i
stifteenheten.

z

Kontroller at jobben som skal stiftes, er på mindre enn 50 ark.

z

Det er kanskje noen fastkjørte stifter i stifteenheten som
sperrer tilgangen til kassetten. Fjern løse stifter og papirstøv
fra innsiden av stifteenheten. (

Se Slik fjerner du fastkjørte

stifter fra enheten på side 42.

)

Vanlige enhetsproblemer

Situasjon

Mulig årsak

background image

38 3 Problemløsing

NOWW