HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tolke kontrollpanelmeldinger

background image

Tolke kontrollpanelmeldinger

Følgende tabell inneholder en forklaring på meldinger på enheten
som kan vises på skriverens kontrollpanel. I tabellen vises
meldingene og betydningen av disse. Nummererte meldinger står til
slutt i tabellen.

Kontrollpanelmeldinger

Melding

Beskrivelse

Anbefalt handling

LUKK

FRONTDEKSEL

PÅ V

TILLEGGSENHET

Dekselet på stifteenheten er åpent eller er
ikke ordentlig lukket.

Lukk dekselet på riktig måte.

LUKK

TOPPDEKSEL

PÅ V

TILLEGGSENHET

Dekselet er åpent eller er ikke ordentlig
lukket.

Lukk toppdekslet.

FORSKJELLIGE

PAPIR-

STØRRELSER

I JOBB

Forskjellige papirstørrelser brukes for én
jobb.

Kontroller at alle sidene i
jobben er konfigurert for
samme papirstørrelse.

INST

HEFTEUTSKUFF

Hefteutskuffen er ikke satt i på riktig måte.

Kontroller at hefteutskuffen er
satt i på riktig måte.

INSTALLER

STIFTEENHET

Stifteenheten er ikke satt i på riktig måte.

Kontroller at stifteenheten er
satt i på riktig måte.

EKSTRAUTSKUFF

01 ER FULL

Stableskuffen er full.

Fjern alt utskriftsmateriale fra
stableskuffen.

EKSTRAUTSKUFF

02 ER FULL

Hefteutskuffen er full.

Fjern alt utskriftsmateriale fra
stableskuffen.

UTMATINGS-

PAPIRBANE ÅPEN

Ekstrautstyret på venstre side er ikke festet
på riktig måte.

Kontroller at ekstrautstyret er
festet på riktig måte.

background image

NOWW

Tolke kontrollpanelmeldinger 39

BESKYTTELSE

FOR STIFTEOMR

AKTIVERT

Det har oppstått et varsel om stiftesikkerhet. Fjern eventuelle hindringer

foran stableskuffen.

LITE STIFTER

I

STIFTEENHETEN

Stiftekassetten har 20 til 50 stifter igjen.

Du må bytte stiftekassett hvis
du skal ryggstifte mer enn 10
sett i en jobb.

STIFTEENHET

TOM

FOR STIFTER

Stiftekassetten er tom for stifter.

Skift stiftekassetten.

Se Sette i stiftekassetten på
side 31.

FOR MANGE

SIDER I

STIFTEJOBBEN

Jobbhøyden er større enn stiftekapasiteten.
Høyden på jobben som skal stiftes, må ikke
være over 50 ark på 75 g/m.

Kontroller at jobben er i
henhold til spesifikasjonene
for stifting.

Se

Utskriftsmateriale som støttes
på side 54.

FOR MANGE

SIDER TIL Å

LAGE HEFTE

Det er for mange sider for ryggstifting.

Kontroller at jobben er i
henhold til spesifikasjonene
for ryggstifting.

13.12.11

FASTKJ I

STIFTEENHET

Det har oppstått fastkjøring av stifter i
skriveren.

Undersøk om det er en
fastkjørt stift i stiftekassetten.

13.12.21

13.12.22

13.12.23

FASTKJ I V

TILLEGGSENHET

Det er fastkjørt papir i vendeenheten.

Undersøk om det er fastkjørt
utskriftsmateriale i
utskriftsområdene til skriveren
eller i innmatingsområdet til
enheten.

13.12.31

13.12.32

13.12.33

13.12.34

FASTKJ I V

TILLEGGSENHET

Det er fastkjørt papir i papirbaneområdet.

Undersøk om det er fastkjørt
utskriftsmateriale i
utskriftsområdene til skriveren
eller i innmatingsområdet til
enheten.

Kontrollpanelmeldinger

Melding

Beskrivelse

Anbefalt handling

background image

40 3 Problemløsing

NOWW

13.12.41

13.12.42

13.12.43

FASTKJ I V

TILLEGGSENHET

Det er fastkjørt papir i bretteområdet.

Undersøk om det er fastkjørt
utskriftsmateriale i enhetens
inmatingsområde og
bretteområde.

13.12.51

13.12.52

13.12.53

FASTKJ I V

TILLEGGSENHET

Det er fastkjørt papir i hefteutskuffområdet.

Undersøk om det er fastkjørt
papir i hefteutskuffområdet og
i brettemekanismen.

66.12.zz FEIL

I

UTMATINGSENHET

Det har oppstått en enhetsfeil.

Kontroller kablene og slå
produktet av og på. Hvis det
vises en feilmelding igjen, bør
du skrive den ned og ringe
brukerstøtte.

Kontrollpanelmeldinger

Melding

Beskrivelse

Anbefalt handling

background image

NOWW

Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale 41