HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Samsvarserklæring

background image

Samsvarserklæring

i henhold til ISO/IEC Guide 22 og CEN/CENELEC EN 45014

Produsentens navn:

Hewlett-Packard Company

Produsentens adresse:

Montemorelos 299, Guadalajara, Jalisco, 45060
Mexico

kunngjør at produktet

Produktnavn:

HP flerfunksjonsetterbehandler

Modellnumre:

C8088A

Produktalternativer:

Ikke tilgjengelig

er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner:

SIKKERHET:

IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 825-1:1993/EN60825-1:1994 klasse 1 (Laser/LED)
UL1950, 3. utgave

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klasse A

1

EN 55024:1998

IEC 61000-3-3:1998/EN 61000-3-2:1995

IEC 61000-3-2:1994/EN 61000-3-3:1995

FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse A

2

/ ICES-003, 3. utgave

AS / NZS 3548:1992/CISPR 22:1993 klasse A

1

Tilleggsinformasjon:

Produktet overholder hermed kravene i EMC-direktivet 89/336/EEC og lavspenningsdirektivet 73/23/EEC,
og er derfor CE-merket.

1) Produktet ble testet i en typisk konfigurasjon med Hewlett-Packard Personal Computer Systems.

2) Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Bruk av enheten er underlagt følgende to

betingelser:

(1) dette utstyret må ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og
(2) denne enheten må tåle mottak av eventuelle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake
uønsket drift.

Hewlett-Packard Company
Guadalajara, Jalisco MEXICO
8. mai 2001

Kontakt i Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,
Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt i Europa: Ditt lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor, eller Hewlett-Packard Gmbh, Department
HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 110-140, D-71034 Böblingen (Faks:+49-7031-14-3143)

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160,
Boise, Idaho 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)

background image

NOWW

Kanadiske DOC-forskrifter 59