HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Fysiske spesifikasjoner

background image

Fysiske spesifikasjoner

Enhetsstørrelse

Klargjør en plassering for enheten der følgende fysiske og
miljømessige krav, i tillegg til kravene til skriveren, er mulig.

Merk

Tegningene er ikke i riktig målestokk.

HPs flerfunksjonsetterbehandling (sett ovenfra og fra siden)

603 mm

(23,7 tommer)

35 mm

(1,4 tomme

r)

233 mm
(9,2 tommer)

310 mm
(12,2 tommer)

10

00 mm

(39,4 tommer)

357 mm
(14,0 tommer)

904 mm

(35,6 to

mmer)

310 mm
(12,2 tommer)

647 mm
(25,5 tommer)

985 mm

(38,8 to

mmer)

647 mm
(25,5 tommer)

298 mm (11,7 tommer)

233 mm

(9,2 tommer)

background image

NOWW

Fysiske spesifikasjoner 49

HPs flerfunksjonsetterbehandling veier 44,4 kg.

Krav til plassering av skriveren:

z

Et plant område på gulvet.

z

La det være en viss klaring
rundt skriveren.

z

Et godt ventilert rom.

z

Må ikke utsettes for direkte
sollys eller kjemikalier,
deriblant ammoniakkbaserte
rengjøringsmidler.

z

Tilstrekkelig strømforsyning
(stikkontakt på 15 A, 110 V
eller 220 V plassert nær
skriveren).

z

Et stabilt miljø – uten brå
endringer i temperatur og
fuktighet.

z

Relativ luftfuktighet på 10 til
80 prosent.

z

Romtemperatur på 10 °C til
32,5 °C (50 °F til 91 °F).

background image

50 A Spesifikasjoner

NOWW