HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Driftsmiljø

background image

Driftsmiljø

Miljøvern

Hewlett-Packard Company forplikter seg til å produsere
kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte.

HPs flerfunksjonetterbehandling er konstruert med flere egenskaper
som skal bidra til å redusere miljøpåvirkninger.

Driftstemperatur

10 °C til 32,5 °C (50 °F til 91 °F)

Luftfuktighet

10 til 80 prosent relativ fuktighet

Temperatur ved
oppbevaring

0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)

Luftfuktighet ved
oppbevaring

10 til 95 prosent relativ fuktighet

Hastighet

50 sider per minutt

background image

NOWW

Miljøspesifikasjoner 53