HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Strømforbruk

background image

Strømforbruk

Produktstatus

Strømforbruk
(gjennomsnitt
i watt)

Strømforbruk
med vanlig
utmatingsenhet

Skriver ut
(110 til 127 V-enheter)
(220 til 240 V-enheter)

1075 watt
1075 watt

1130 watt
1130 watt

Hvilemodus
(110 til 127 V-enheter)
(220 til 240 V-enheter)

440 watt
440 watt

485 watt
485 watt

PowerSave 1 (vifte er på)
(110 til 127 V-enheter)
(220 til 240 V-enheter)

70 watt
70 watt

115 watt
115 watt

Strømsparing
(100 til 127 V-enheter)
(220 til 240 V-enheter)

230 watt
230 watt

275 watt
275 watt

Av
(110 til 127 V-enheter)
(220 til 240 V-enheter)

0,5 watt
1,3 watt

0,5 watt
1,3 watt

ADF-kopiering/utskrift
(110 til 127 V-enheter)
(220 til 240 V-enheter)

1130 watt
1130 watt

1185 watt
1185 watt

background image

NOWW

Miljøspesifikasjoner 51