HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Utskriftsmateriale som støttes

background image

Utskriftsmateriale som støttes

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale som støttes

Merk

Transparenter, konvolutter, hullark, papirark og etiketter støttes bare i
skuff 1.

Merk

Egendefinerte papirstørrelser støttes ikke for hefteutskrift.

Utskuff og
stifteenhet

Kapasitet

Utskriftsmateriale

Vekt

Stableskuff
(skuff 1)

Opptil 1000 ark med
Letter/A4, stablet

Opptil 500 ark med
Ledger/A3, stablet

z

Standard papirstørrelser:
Letter, Legal, Executive, ISO
A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4,
JIS B5, Ledger

z

Egendefinerte papirstørrelser:
Minimum: 98 x 191 mm
(3,9 x 7,5 tommer)
Maksimum: 312 x 470 mm
(12,2 x 18,4 tommer)

z

Egendefinerte typer:
konvolutter, etiketter,
transparenter,
tungt papir

z

Bare forsiden opp-skuff:
konvolutter, etiketter, tungt
papir på opptil 216 g/m

2

(58 pund bond)

64 til 216 g/m

2

(17 til 58 pund
bond)

Hefteutskuff
(skuff 2)

Opptil 40 hefter som
er satt sammen av
5 ark

z

Standard papirstørrelser:
Letter, Legal, ISO A3, ISO A4,
JIS B4, Ledger

64 til 199 g/m

2

(17 til 53 pund
bond)

Stifteenhet

Maksimalt 50 ark
med Letter/A4

Maksimalt 25 ark
med Ledger/A3

Merk

Stiftekapasiteten
avhenger av
papirtykkelsen.

z

Letter, ISO A4, Legal, Ledger,
A3, JIS B4

64 til 199 g/m

2

(17 til 53 pund
bond)

background image

NOWW

Miljøspesifikasjoner 55

Du finner mer informasjon om retningslinjene for utskriftsmateriale i
brukerhåndboken som fulgte med skriveren. Se også
HP LaserJet Media Specification Guide

http://www.hp.com

.

*Betegner omtrentlige tall

Merk

Når du lager hefter med utskriftsmateriale som veier fra 64 g/m

2

(17 pund) til 80 g/m

2

(21 pund), kan du kombinere en forside på opptil

199 g/m

2

(53 pund) med de 10 arkene. Andre kombinasjoner støttes

ikke.

Tabell 1 Antall ark som kan stiftes, etter vekten på
utskriftsmaterialet

Utskriftsmaterialets
vekt

Letter/A4

Ledger/A3 og Legal/B4

64 g/m

2

(17 pund)

*50

*25

75 g/m

2

(20 pund)

*50

*25

80 g/m

2

(21 pund)

*50

*25

90 g/m

2

(24 pund)

*44

*22

105 g/m

2

(28 pund)

*28

*14

163 g/m

2

(43 pund)

*18

*9

199 g/m

2

(53 pund)

*12

*6

Tabell 2 Antall ark som kan stiftes og brettes, etter vekten på
utskriftsmaterialet

Utskriftsmaterialets
vekt

Ledger/A4, Ledger/A3 og Legal/B4

64 g/m

2

(17 pund) til

80 g/m

2

(21 pund)

Maksimalt 10 ark

90 g/m

2

(24 pund) til

105 g/m

2

(28 pund)

Maksimalt 5 ark

background image

56 A Spesifikasjoner

NOWW

background image

NOWW

Oversikt 57

B