HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - D

background image

D

DOC (Konformitetserklæring)

USA 58

driftsmiljø 49
drivere

bruke til å lage hefter 13
bruke til å skrive ut og ryggstifte

hefter 13

bruke til å velge stifteenhet 25
bruke til å velge stiftefunksjoner 10
PostScript 15