HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - F

background image

F

fastkjøringer

feilsøking 37
fjerne stift fra stiftehodet 45
klargjøre for utskriftsmateriale 41

fastkjørte stifter 37
feilmeldinger 38
feilsøking

fastkjøringer 37
kontrollpanelmeldinger 38
lamper 7, 36
stifting 36
strøm 36
utskuffer 37
vanlige problemer 36

fjerne fastkjørt papir

utskriftsmateriale 41

fjerne fastkjørt utskriftsmateriale

stiftehode 45

fordeler ved skriveren 6
formatere hefter 13

background image

64 Stikkordregister

NOWW

forsider til hefter

legge til 13
skriver ut 18
støttet utskriftsmateriale 13

forskyvningsmodus

begrense adgang 10
beskrivelse 10

fuktighet, spesifikasjoner 49, 52
funksjoner i HP

flerfunksjonsetterbehandler 6