HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - G

background image

G

garanti 62
gjenkjenner ikke enheten, skriveren 36
gjentatt

fastkjøring i stifteenheten 37
fastkjørt utskriftsmateriale 37

grønn lampe

feilsøking 36
forstå 7

gul lampe

feilsøking 36
forstå 7