HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - P

background image

P

papir

fastkjøring, feilsøke 37
fastkjøringer, fjerne 41
feilmeldinger 38
HP LaserJet Media Specification

Guide 55

stiftekapasitet etter vekt 55
stiftekapasitet etter vekt, hefter 55
stifting 25
støttede størrelser 54
støttede typer 53

papirark 33
papirhåndteringsfunksjoner 6

plassering

hefte- og stableskuff 33
lamper 7
omgivelser, krav 49
plassering av stifter 11
ryggstiftplasseringer 12
velge utskuff 34

plasskrav 49
PostScript-drivere 15
PowerSave, spesifikasjoner 50
problemer, løse vanlige 36