HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - S

background image

S

selvklebende etiketter 33
service og støtte 61
sider per minutt (spm) 6
skille jobber 10
skriverdrivere

bruke til å lage hefter 13
bruke til å skrive ut og ryggstifte

hefter 13

bruke til å velge stifteenhet 25
bruke til å velge stiftefunksjoner 10
PostScript 15

skuffer

brettelinjeinnstillinger 12
feilmeldinger 38
feilsøking 37
støttet utskriftsmateriale 54

slå på, feilsøking 36
spenningskrav 51
spesielle bestemmelser 57
spesifikasjoner

dimensjoner 48
hastighet 6
miljø 50

background image

66 Stikkordregister

NOWW

plassering 49
utskriftsmateriale 53, 54

spesifikasjoner for driftsmiljø 52
spm (sider per minutt) 6
stable

hefter 6

stableskuff

beskrivelse 33
feilsøking 37
plassering 33
støttet utskriftsmateriale 54
velge 33

stabling

egenskaper 6
uten skille 10

standardinnstillinger 10
statuslamper

feilsøking 36
forstå 7

stifteenhet

støttet utskriftsmateriale 54
velge 25

stiftehode

bøyde eller ødelagte stifter 36
fjerne fastkjørt utskriftsmateriale 45

stiftekassett

feilmeldinger 39
feilsøking 37

stifting

antall ark etter vekten på

utskriftsmaterialet 55

begrense adgang 10
dokumenter 25
egenskaper 6
feilmeldinger 39
feilsøking 36, 37
hefter 13, 19
kapasitet for hefter etter vekten på

utskriftsmaterialet 55

standardinnstillinger 11
stillinger 6
utføre 27
utskuff, velge 33
velge funksjoner via

skriverdriveren 10

stifting. Se ryggstifting

strøm

feilsøking 36
forbruk 50
krav 51
kretskapasitet 51

strømforbruk 50
strømforbruk i hvilemodus 50
strømspesifikasjoner 50
størrelsesspesifikasjoner

HP flerfunksjonsetterbehandler 48
støttet utskriftsmateriale 54

støtte

garanti 62