HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - V

background image

V

vekt

stiftekapasitet etter

utskriftsmateriale 55

vektspesifikasjoner

HP flerfunksjonsetterbehandler 49
utskriftsmateriale 54