HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series Hjälp

background image

hp:s efterbehandlare med flera
funktioner

användning

Om du använder det här elektroniska dokumentet innebär det att du accepterar
villkoren angående copyright och licenser. Copyright 2003 Hewlett-Packard Company.

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA.

Copyright och licensavtal

Copyright Hewlett-Packard
Company
Edition 2, 1/2003

Med ensamrätt. Förutom vad
som tillåts enligt lagarna om
upphovsrätt eller som anges i
detta dokument, är
reproduktion, modifiering eller
översättning utan föregående
skriftligt tillstånd förbjudet.

Användaren av detta tillbehör
tilldelas en licens att: a) skriva ut
papperskopior av
användarhandboken för
PERSONLIG, INTERN eller
FÖRETAGSMÄSSIG
användning men inte sälja, sälja
vidare eller på annat sätt
distribuera papperskopior; och
b) placera en elektronisk kopia
av den här användarhandboken
på en nätverksserver under
förutsättning att åtkomsten till
den elektroniska kopian är
begränsad till PERSONLIGA
och INTERNA användare av det
här tillbehöret.

Garanti

Informationen i det här
dokumentet kan ändras utan
föregående varning.

Hewlett-Packard lämnar inga
garantier av något slag
avseende denna information.

HEWLETT-PACKARD
AVSÄGER SIG SPECIELLT
UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER AVSEENDE
SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
SYFTE.

Hewlett-Packard skall inte hållas
ansvarigt för några direkta,
indirekta eller tillfälliga skador,
eller följdskador eller andra
skador i samband med
tillhandahållandet eller
användningen av denna
information.

Varumärken

Microsoft® och Windows® är i
USA inregistrerade varumärken
som tillhör Microsoft
Corporation.

PostScript® är ett varumärke
som tillhör Adobe Systems,
Incorporated.

background image

SVWW