HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Överensstämmelseförklaring

background image

Överensstämmelseförklaring

i enlighet med ISO/IEC Guide 22 och CEN/CENELEC EN 45014

Tillverkarens namn:

Hewlett-Packard Company

Tillverkarens adress:

Montemorelos 299, Guadalajara, Jalisco, 45060
Mexico

intygar härmed att produkten

Produktnamn:

HP:s efterbehandlare med flera funktioner

Modellnummer:

C8088A

Produkttillbehör:

Ej tillämpligt

uppfyller följande produktspecifikationer:

SÄKERHET:

IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 825-1:1993/EN60825-1:1994 Klass 1 (Laser/ljusdiod)
UL1950, tredje upplagan

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Klass A

1

EN 55024:1998

IEC 61000-3-2:1998/EN 61000-3-2:1995

IEC 61000-3-3:1994/EN 61000-3-3:1995

FCC artikel 47 CFR, del 15 klass A

2

/ ICES-003, utgåva 3

AS / NZS 3548:1992/CISPR 22:1993 Klass A

1

Ytterligare information:

Produkten uppfyller därmed kraven i lågspänningsdirektivet 73/23/EEG och EMC-direktivet
89/336/EEG och har därmed CE-märkts.

1) Produkten har testats i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem.

2) Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC-bestämmelserna. Den får endast användas under

förutsättning att följande två villkor är uppfyllda:

(1) denna enhet får ej förorsaka skadliga störningar, och
(2) enheten måste tåla störningar, inklusive störningar som kan ge oönskade verkningar.

Hewlett-Packard Company
Guadalajara, Jalisco, MEXICO
8 maj, 2001

I Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,
Blackburn, Victoria 3130, Australia

I Europa: Ditt lokala Hewlett-Packard försäljnings- och servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department
HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Straße 110-140, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

I USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015
(Telefon: 208-396-6000)

background image

SVWW

Kanadensiska DOC-bestämmelser 59