HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Använda häftapparat

background image

Använda häftapparat

Enheten kan häfta dokument bestående av minst två sidor och som
mest 50 sidor med 75-g/m

2

Letter eller A4-papper (maximalt 25 sidor

för Ledger eller A3-papper). Sidorna måste väga 64 till 199 g/m

2

för

alla pappersstorlekar som produkten stöder.

Notera även dessa punkter:

z

Facket för stapling kan rymma upp till 1000 ark (utan häftor).

z

Om du använder tjockare medier kan högsta antalet sidor som
kan häftas vara lägre än 50.

z

Om den utskrift som du vill häfta består av endast ett ark, eller om
den består av fler än 50 ark, skrivs utskriften ut till
häftningsfacket, men häftas inte.