HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Välja häftapparaten

background image

Välja häftapparaten

Du kan normalt välja häftapparaten via programvaran eller
skrivardrivrutinen, även om vissa alternativ kanske endast finns
tillgängliga via drivrutinen.

Var och hur du gör dina val beror på programvaran eller
skrivardrivrutinen. Om det inte går att välja häftapparaten från
programvaran eller skrivardrivrutinen, väljer du den från
kontrollpanelen.

Så här väljer du häftapparaten från kontrollpanelen på
HP LaserJet 9000

1

Öppna menyerna genom att trycka på

.

2

Om du vill gå till

KONFIGURERA ENHET

använder du

och

och

trycker på

.

3

Om du vill gå till

EFTERBEHANDLAREN MED FLERA FUNKTIONER

använder du

och

och trycker på

.

4

Om du vill gå till

SKRIV UT

använder du

och

och trycker

.

5

Använd

och

om du vill gå till önskat häftningsalternativ

och tryck på

.

Häftningsalternativen är Ingen, En eller Två häftklamrar.

background image

26 2 Efterbehandlaruppgifter

SVWW

Så här väljer du häftapparaten från kontrollpanelen på
HP LaserJet 9000mfp

1

Vidrör Kopieringsinställningar.

2

I menyn Häftning vidrör du Hörn eller Kant, beroende på var du
vill ha dokumentet häftat, och vidrör sedan OK. Om du valde
Häfte från menyn Kopior per sida, är dina häftningsalternativ
Ingen, En, Två, och Häftning i ryggen.

Obs!

Sidikonen på höger sida av skärmen visar häftningspositionen.

background image

SVWW

Använda häftapparat 27

Att häfta dokument

Windows

1

Klicka på Arkiv, klicka på Skriv ut, och sedan på Egenskaper.

2

Följ anvisningarna för din typ av drivrutin:

• Om du använder en PCL-drivrutin, klickar du på fliken

Efterbehandling och markerar rutan Häftning. Klicka på
Häftning.

• Välj önskat antal häftor.

background image

28 2 Efterbehandlaruppgifter

SVWW

• Om du använder en PS-drivrutin för Windows 95 eller

Windows 98 markerar du Fack för stapling (häftar max. 50
ark)
på rullmenyn.

• Klicka på fliken Enhetsalternativ. På rullmenyn väljer du

Häftningsalternativ Två häftor. På rullmenyn markerar du
Två häftor.

background image

SVWW

Använda häftapparat 29

• Om du använder en PS-drivrutin för Windows NT eller

Windows 2000, väljer du rätt inställningar för
Dokumentalternativ, Skrivarfunktioner,
Utmatningsdestination, och häftapparat. Alternativet
häftning väljs automatiskt om du anger Fack för stapling
(häftar max. 50 ark)
på fliken Utmatningsdestination

background image

30 2 Efterbehandlaruppgifter

SVWW

Macintosh

1

Klicka på File och sedan på Print.

2

På snabbmenyn väljer du Output Options.

3

På rullmenyn markerar du Stapler Option.

Mac OS X

1

Klicka på File och sedan på Print.

2

På snabbmenyn väljer du Finishing. På rullmenyn markerar du
Stapler Option.

background image

SVWW

Använda häftapparat 31

Fylla på häftkassetten

Meddelandet

HÄFTOR SNART SLUT

visas

på skrivarens kontrollpanel om
häftkassetten har 20 till 50 häftor kvar.
Meddelandet

HÄFTOR SLUT

visas på

skrivarens kontrollpanel om
häftkassetten inte har några häftor kvar.

Fylla på häftkassetten

1

Öppna häftapparatens lucka.

2

Dra häftenheten mot dig.

3

Vrid den stora gröna knappen tills du
ser den blå punkten (detta visar att
häftapparaten är helt öpppen).

4

Vrid den lilla gröna knappen längst
upp på häftapparaten medurs till
häftkassetten rör sig till vänster om
häftenheten.

VARNING!

Den blå punkten måste visas i
häftapparatens fönster innan du tar bort
häftkassetten. Om du försöker ta bort
häftkassetten innan den blå punkten
visas i fönstret kan du skada enheten.

2

3

4

1

background image

32 2 Efterbehandlaruppgifter

SVWW

5

Tryck ihop flikarna på den tomma
häftkassetten och dra ut den.

6

Sätt in den nya häftkassetten och
tryck tills den snäpper på plats.

7

Tryck in häftapparaten i enheten.

8

Stäng apparatens lucka.

6

7

5

8

background image

SVWW

Välja utmatningsfack 33