HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Konfigurera inställningar på kontrollpanelen

background image

Konfigurera inställningar på kontrollpanelen

Enheten ska sitta på HP-skrivarens vänstra sida. Du kan ändra
standard för utskriftsoffset och häftning via kontrollpanelen i menyn
för

KONFIGURATION AV EFTERBEHANDLARE MED FLERA FUNKTIONER

.

Obs!

Systemadministratören kan begränsa åtkomsten till utskriftsoffset och
standard för häftning.

Obs!

Offsetfunktionen finns endast tillgänglig i staplingsfacket (fack 1) och
endast för ohäftade utskrifter.

Du kan välja tillgänglig häftningsåtgärd via skrivardrivrutinen (t.ex.
använda en eller två häftor).

Offsetåtgärder

Offsetåtgärd: Nej

När

OFFSET

-läget är av staplas alla utskrifter utan separering.

Offsetåtgärd: Ja

När

OFFSET

-läget är på separerar enheten automatiskt

kompletta utskrifter eller flera kopior av samma utskrift. Varje
utskrift eller multipel kopia separeras genom att utskrifterna skiljs
åt (gäller ohäftade utskrifter).

background image

SVWW

Konfigurera inställningar på kontrollpanelen 11

Standardåtgärder för häftning för fack 1 (staplingsfack)

Ingen häfta

Om standardåtgärden är

INGEN HÄFTA

, häftas utskriften inte

ihop.

Häfta i hörnet

Om standardåtgärden är

EN HÄFTA

, placeras denna i

dokumentets övre vänstra hörn. Om du skriver ut i liggande
orientering sätts häftan automatiskt i det övre vänstra hörnet på
det liggande dokumentet.

Två häftor

Om standardåtgärden är

TVÅ HÄFTOR

, används två häftor per

utskrift eller vid multipla kopior. Båda häftorna placeras parallellt
med kanten närmast skrivaren (nederkanten).

background image

12 2 Efterbehandlaruppgifter

SVWW

Anpassa viklinjens placering efter arkstorleken. Anpassning sker i
steg om +/- 0,15 mm, maximalt med +/- 2,1 mm.

Obs!

Om viklinjen och platsen för häftningen inte stämmer överens med
varandra ska du kontakta service.

Inställningar av viklinje för fack 2

Obs!

Använd inställningen

FLERFUNK. EFTERBEH. JUSTERINGAR

för att få

åtkomst till justering av viklinjer.

JUSTERING AV VIKLINJE:
LTR-R och A4-R

Välj

LTR-R & A4-R

om du vill justera viklinje för ark i storleken

8,5 x 11 tum eller 8,26 x 11 tum.

JUSTERING AV VIKLINJE:
LEGAL och JISB4

Välj

LEGAL & JISB4

om du vill justera viklinje för ark i storleken

8,5 x 14 tum eller JIS B4-ark.

JUSTERING AV VIKLINJE:
11 x 17 och A3

Välj

11x17 & A3

om du vill justera viklinje för ark i storleken

11 x 17 tum eller A3-ark.

background image

SVWW

Skapa häften 13