HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Identifiera utmatningsfacken

background image

Identifiera utmatningsfacken

Enheten har två utmatningsfack: facket för stapling och facket för
häften.

Standard facket för stapling (fack 1) staplar maximalt 1000 ark och
matar ut dokumenten med texten uppåt eller nedåt, beroende på
vilket alternativ som valts i drivrutinen.

Facket för häften (fack 2) viker och häftar 40 häften i ryggen, häftena
kan bestå av upp till 5 ark (20 efterbehandlade sidor). En
staplingsguide gör automatiska justeringar för att anpassa
häftesstorleken.

Häftapparaten kan användas för båda facken och häftar upp till 50 ark
papper per dokument eller 10 sidor för varje dokument som häftas i
ryggen.

En sensor stoppar skrivaren när enhetens fack är fulla. Utskriften
fortsätter när du tar bort all media från facket.

Obs!

OH-film, kuvert, etiketter, hålat papper och arkskuret papper stöds i
facket för stapling (fack 1).

Obs!

Om du skriver ut kuvert ska du ta bort alla kuvert från facket så snart
utskriften är klar för att upprätthålla kvaliteten på staplingen.

Fack för
stapling
(fack 1)

Fack för
häften
(fack 2)

background image

34 2 Efterbehandlaruppgifter

SVWW