HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Val av utmatningsfack

background image

Val av utmatningsfack

Du kan välja ett utmatningsfack via programmet eller via skrivarens
drivrutin. (Var och hur du gör dina val beror på programvaran eller
drivrutinen.) Om du inte kan välja utmatningsfack via programmet
eller drivrutinen ställer du in ett standardfack via skrivarens
kontrollpanel.

Att välja utmatningsfack via kontrollpanelen

På skärmen på det grafiska teckenfönstret:

1

Markera

MENY

.

2

Markera

KONFIGURERA ENHET

.

3

Markera

SKRIVER UT

.

4

Markera

PAPPERSDESTINATION

.

5

Gå till det utmatningsfack eller den enhet du önskar och markera
sedan

OK

. Nätverksadministratören kan ha ändrat namnet på

enheten. En asterisk (*) visas bredvid inställningen.

På den vanliga skärmen:

1

Gå till

KONFIGURERA ENHET

med

och

och tryck på

.

2

Gå till

SKRIVER UT

med

och

och tryck på

.

3

Gå till

PAPPERSDESTINATION

med

och

och tryck på

.

4

Bläddra till det utmatningsfack eller den enhet du vill använda

med

eller

och tryck på .

Nätverksadministratören kan

ha ändrat namnet på enheten. En asterisk (*) visas bredvid
inställningen.

background image

SVWW

Översikt 35

3