HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tolka lampmönster

background image

Tolka lampmönster

Figur 1.

Lysdiodens placering

Användarlysdioden, som sitter framtill på enheten, visar allmän
felstatus. Använd följande tabell för att tolka enhetsstatus med hjälp
av lysdioden.

Användarlysdiodens lampmönster

Lampstatus

Innebörd

Grön lyser

Enheten fungerar normalt.

Grön blinkar

Enheten är i serviceläge.

Gul blinkar

Enheten har papperstrassel, häftor som fastnat eller ett
funktionsfel. Eller så är enheten inte ansluten till skrivaren.

Gul lyser

Enheten har en felfunktion.

Av (Off)

Enheten är avstängd.

background image

8 1 Grundläggande om efterbehandling

SVWW

Obs!

Servicelysdioderna, som finns på enhetens baksida, ger specifik
felinformation för kundtjänst och support. Om den röda
servicelysdioden är tänd ska du kontakta professionell service.

background image

SVWW

Översikt 9

2