HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Innehållsförteckning

background image

Innehållsförteckning 3

Innehållsförteckning

1 Grundläggande om efterbehandling

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Funktioner och fördelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Pappershanteringsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Tolka lampmönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2 Efterbehandlaruppgifter

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Konfigurera inställningar på kontrollpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Skapa häften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Använda häftapparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Välja häftapparaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Fylla på häftkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Välja utmatningsfack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Identifiera utmatningsfacken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Val av utmatningsfack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

3 Problemlösning

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Lösa vanliga problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Tolka meddelanden på kontrollpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Åtgärda papper som fastnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Bilaga A Specifikationer

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Fysiska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Miljöspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Strömförbrukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Strömkrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Kretskapacitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Driftsmiljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Mediatyper som stöds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Media som stöds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Bilaga B Bestämmelser

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Överensstämmelseförklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Kanadensiska DOC-bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

background image

4 Innehållsförteckning

SVWW

Bilaga C Service och support

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Garantiinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Sakregister

background image

SVWW

Översikt 5

1