HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Åtgärda papper som fastnat

background image

Åtgärda papper som fastnat

Meddelandet

TRASSEL I VÄNSTER TILLBEHÖR

visas på

kontrollpanelen.

1

Flytta bort enheten från skrivaren.

2

Ta bort media från områden där trassel kan uppstå.

3

Återanslut enheten. Vänta tills den gröna statuslampan lyser
stadigt på användarlysdioden. Ta bort media från områden där
trassel kan uppstå.

Obs!

När du åtgärdar papperstrassel ska du vara försiktig så att du inte river
sönder median. Om en liten mediabit blir kvar i enheten kan det uppstå
trassel igen.

Platser där trassel kan uppstå

Området runt
pappersbanan

Fack för
häften
(fack 2)

Häftningsenhet

Vändnings-
tillbehör

Vikning-
sområde

background image

SVWW

Åtgärda papper som fastnat 43

Att rensa häfttrassel från
enheten

1

Öppna häftapparatens lucka.

2

Dra häftkassetten mot dig.

3

Vrid den stora gröna knappen tills du
ser den blå punkten (detta visar att
häftapparaten är helt öpppen).

4

Vrid den lilla gröna knappen längst
upp på häftapparaten medurs tills
häftkassetten rör sig till vänster om
häftenheten.

VARNING!

Den blå punkten måste visas i
häftapparatens fönster innan du tar bort
häftkassetten. Om du försöker ta bort
häftkassetten innan den blå punkten
visas i fönstret kan du skada enheten.

1

2

4

3

background image

44 3 Problemlösning

SVWW

5

Ta bort häftkassetten.

6

Dra upp spaken markerad med en
grön punkt.

7

Ta bort den trasiga häftan.

8

Tryck ned spaken markerad med en
grön punkt.

6

7

8

5

background image

SVWW

Åtgärda papper som fastnat 45

9

Sätt tillbaka häftkassetten.

10 Tryck in häftapparaten i enheten.

11 Stäng apparatens lucka.

9

10

11

background image

46 3 Problemlösning

SVWW

Att åtgärda trassel i
häftningshuvudets övre hälft

1

Följ steg 1 t.o.m. 4 i proceduren för
att åtgärda häfttrassel.

2

Leta reda på den trasiga häftan på
häftningshuvudets baksida, och ta
bort häftan.

3

Följ steg 10 t.o.m. 11 i proceduren
för att åtgärda häfttrassel.

2

background image

SVWW

Översikt 47

A