HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Lösa vanliga problem

background image

Lösa vanliga problem

Vanliga problem med enhet

Situation

Möjlig anledning

Enheten slås inte på.

z

Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till
inmatningsfacket för 2000 ark.

z

Stäng av skrivaren, kontrollera alla kabelanslutningar och
starta skrivaren igen.

Skrivaren känner inte igen
enheten eller enhetens
användarlysdiod är släckt.

z

Kontrollera enhetens nätsladd

z

Se till att enheten har konfigurerats i skrivarens drivrutin.

z

Kontrollera kontakten HP Jet-Link.

z

Skriv ut en konfigurationssida så att du ser om enheten
fungerar som den ska.

z

Om skrivaren fortfarande inte känner igen enheten, ska du
kontakta en HP-auktoriserad servicetekniker. (

Se "Service

och support" på sidan 61.

)

background image

SVWW

Lösa vanliga problem 37

Utskriften häftades inte
ihop.

z

Häftapparaten har slut på häftor och

FORTSÄTT

AUTOMATISKT

är satt till

.

z

En utskrift på en sida sändes till häftapparaten, dessa
utskrifter häftas inte.

z

Papper av fel storlek eller typ användes för utskriften.

z

Mer än 50 ark av media på 75-g/m

2

sändes till häftapparten,

vilket överskrider dess kapacitet.

Obs!

OH-film, kuvert, etiketter, och arkskuret papper stöds i facket för

stapling. Häftapparaten kan häfta utskrifter på 2 till 50 ark 75-g/m

2

media. Om utskriften är tjockare än så, matas den ut ohäftad.
Staplingsfacket kan hålla maximalt 1000 ark, beroende på
pappersstorlek och vikt.

z

Häftapparaten har böjda eller trasiga häftor i
häftningshuvudet

z

Ett häfttrassel har uppstått, eller ett häfttrassel har nyligen
retts upp (upp till två på varandra följande utskrifter kanske
inte kan häftas).

z

Utskriften skickades till ett annat fack än facket för häftning
eftersom fel pappersstorlek eller –typ användes för utskriften.

z

Gränssnittskabeln till häftningsenheten kan vara trasig eller
ansluten på fel sätt.

Utskriften sändes till ett
annat utmatningsfack än
det förväntade.

z

Papperet uppfyller inte kraven för utmatningsfacket. (

Se

”Specifikationer” på sidan 47

, eller gå till http://www.hp.com/

cposupport/.)

z

Se till att du har valt rätt utmatningsfack i skrivardrivrutinen. I
användarhandboken som hör till skrivaren finns mer
information om hur du ändrar inställningar för
skrivardrivrutinen.

Vanliga problem med enhet

Situation

Möjlig anledning

background image

38 3 Problemlösning

SVWW

Utskriftsmedian fastnar.

z

Se till att du använder material av rätt vikt och storlek. (

Se

"Media som stöds" på sidan 54.

)

Obs!

Om du använder papper som inte uppfyller HP:s specifikationer
kan problem uppstå som kräver reparation. Den här reparationen
täcks inte av garantin eller serviceavtalet med Hewlett-Packard.
(

Se "Media som stöds" på sidan 54.

)

z

Kontrollera kablar och anslutningar mellan skrivaren och
enheten.

z

Upprepade trassel som uppstår när utskriftsmaterial förs
mellan skrivaren och enheten kan tyda på att skrivaren och
enheten står på ett ojämnt golv. Se till att enheten står plant.
Läs i installationshandboken

för enheten om du vill ha

anvisningar om hur du ställer enheten plant.

Du råkar ut för upprepade
allmänna problem med
häfttrassel .

z

Kontrollera att utskriften som ska häftas består av mindre än
50 ark.

z

Häftapparaten kan ha häfttrådar som fastnat i kassetten. Ta
bort lösa häftor och pappersdamm från häftapparatens
insida. (

Se "Att rensa häfttrassel från enheten" på sidan 43.

)

Vanliga problem med enhet

Situation

Möjlig anledning

background image

SVWW

Tolka meddelanden på kontrollpanelen 39