HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tolka meddelanden på kontrollpanelen

background image

Tolka meddelanden på kontrollpanelen

Följande tabell förklarar meddelanden som kan visas på skrivarens
kontrollpanel. Meddelandena är listade i alfabetisk ordning.

Meddelanden på kontrollpanelen

Meddelande

Beskrivning

rekommenderad åtgärd

STÄNG VÄNSTER

FRAMLUCKA PÅ

TILLBEHÖRET

Luckan till häftapparaten är öppen eller inte
riktigt stängd.

Stäng luckan till
häftapparaten ordentligt.

STÄNG DEN ÖVRE

LUCKAN PÅ

VÄNSTER

TILLBEHÖR

Luckan är öppen eller inte riktigt stängd.

Stäng den övre luckan.

OLIKA

PAPPERSSTORLEK

AR

I UTSKRIFTEN

Olika papperstorlekar används för en enda
utskrift.

Kontrollera att alla sidor i
utskriften har konfigurerats för
samma pappersstorlek.

INSTALLERA

FACK FÖR

HÄFTEN

Facket för häften är inte installerat på rätt
sätt.

Kontrollera att facket för
häften är ordentligt installerat.

INSTALLERA

HÄFTNINGSENHET

Häftningsenheten är inte installerad på rätt
sätt.

Kontrollera att
häftningsenheten är ordentligt
installerad.

TILLVALSFACKET

01 ÄR FULLT

Facket för stapling är fullt.

Ta bort all media från
staplingsfacket.

TILLVALSFACKET

02 ÄR FULLT

Facket för häften är fullt.

Ta bort allt papper från facket
för häften.

PAPPERSBANAN

FÖR UTMATNING

ÖPPEN

Tillbehöret på vänster sida är inte ordentligt
fastsatt.

Kontrollera att tillbehöret är
ordentligt fastsatt.

background image

40 3 Problemlösning

SVWW

SÄKERHETSSKYDD

I

HÄFTNINGSOMRÅD

ET ÄR

AKTIVERAT

En säkerhetsvarning för häftor har inträffat.

Ta bort alla hinder från
staplingsfackets
utmatningsområde.

HÄFTOR SNART

SLUT

Häftkassetten har mellan 20 och 50 häftor
kvar.

Byt ut häftkassetten om du vill
häfta mer än 10 enheter i
ryggen i en utskrift.

SLUT PÅ

HÄFTOR

Häftkassetten är tom.

Byt ut häftkassetten.

Se "Fylla på häftkassetten" på
sidan 31.

FÖR MÅNGA

SIDOR ATT

HÄFTA I

UTSKRIFTEN

Utskriftens höjd överskrider
häftningskapaciteten. Höjden på utskriften
som ska häftas ska inte överskrida 50 ark
papper på 75 g/m

2

.

Kontrollera att utskriften
befinner sig inom
specifikationerna för häftning.

Se "Media som stöds" på
sidan 54.

FÖR MÅNGA

SIDOR FÖR ATT

SKAPA HÄFTE

Sidantalet är för stort för häftning i ryggen.

Kontrollera att utskriften
befinner sig inom
specifikationerna för häftning i
ryggen.

13.12.11

TRASSEL I

HÄFTAPPARAT

Häfttrassel har uppstått.

Titta efter en häfta som
fastnat i häftkassetten.

13.12.21

13.12.22

13.12.23

TRASSEL I

VÄNSTER

TILLBEHÖR

Papperstrassel i vändningstillbehöret.

Titta efter media som fastnat i
skrivarens utmatningsområde
eller i enhetens
inmatningsområde.

Meddelanden på kontrollpanelen

Meddelande

Beskrivning

rekommenderad åtgärd

background image

SVWW

Tolka meddelanden på kontrollpanelen 41

13.12.31

13.12.32

13.12.33

13.12.34

TRASSEL I

VÄNSTER

TILLBEHÖR

Papperstrassel i pappersbanan.

Titta efter media som fastnat i
skrivarens utmatningsområde
eller i enhetens
inmatningsområde.

13.12.41

13.12.42

13.12.43

TRASSEL I

VÄNSTER

TILLBEHÖR

Papperstrassel i vikningsområdet.

Titta efter media som fastnat i
enhetens inmatningsområde
och vikningsområde.

13.12.51

13.12.52

13.12.53

TRASSEL I

VÄNSTER

TILLBEHÖR

Papperstrassel i facket för häften.

Titta efter papperstrassel i
facket för häften och i
vikningsmekanismen.

66.12.zz FEL I

UTMATNINGSENHE

TEN

Ett fel på enheten har uppstått.

Kontrollera kablar och stäng
av och slå på produkten. Om
ett felmeddelande
återkommer noterar du
meddelandet och kontaktar
support.

Meddelanden på kontrollpanelen

Meddelande

Beskrivning

rekommenderad åtgärd

background image

42 3 Problemlösning

SVWW