HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - A

background image

A

A3-papper

häftningskapacitet efter vikt 55
häftningskapacitet efter vikt, häften 55

A4-papper

häftningskapacitet efter vikt 55
häftningskapacitet efter vikt, häften 55

alternativ

häftapparat 11, 25
skapa häften 13
standard 10

Alternativet en häfta 11
Alternativet häfta i hörnet 11
Alternativet ingen häftning 11
Alternativet två häftor 11
arkskuret papper 33