HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - E

background image

E

elektriska specifikationer

kretskapacitet 51
strömkrav 51

energiförbrukning 50
energispecifikationer 50
enhet, skrivaren känner inte igen 36
enheten inte känd 36
etiketter 33