HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - F

background image

F

fack

beskrivning 33
felmeddelanden 39
Felsökning 37
inställningar för viklinje 12
media som stöds 54
placering 33
välja 34

fack för häften

beskrivning 33
felmeddelanden 39
Felsökning 37
media som stöds 54
placering 33
välja 33

background image

64 Sakregister

SVWW

fack för stapling

beskrivning 33
Felsökning 37
media som stöds 54
placering 33
välja 33

felmeddelanden 39
felsökning

häftning 37
lampor 7, 36
meddelanden på kontrollpanelen 39
ström 36
trassel 38
utmatningsfack 37
vanliga problem 36

funktioner hos HPs efterbehandlare med

flera funktioner 6

få fram häften 13
fördelar med produkten 6
förvaringsspecifikationer 52