HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - H

background image

H

hastighetsspecifikationer 6
hålat papper 33
häftapparat

media som stöds 54
välja 25

häften

felmeddelanden 40
funktioner 6
Häftningskapacitet efter mediavikt 55
inställningar för viklinje 12
media som stöds 54
skapa 13
skriva ut 14

stapling 6
välja av utmatningsfack 33

häftkassett

felmeddelanden 40
Felsökning 38

häftning

antal ark efter mediavikt 55
begränsa åtkomst 10
dokument 25
felmeddelanden 40
Felsökning 37, 38
funktioner 6
grundinställningar 11
häften 13, 19
kapacitet för häften efter mediavikt 55
positioner 6
utföra 27
utmatningsfack, välja 33
välja funktioner via

skrivardrivrutinen 10

häftning i ryggen

beskrivning 13
funktioner 6
positioner 12
utföra 19

häftning. Se häftning i ryggen
häftningshuvud

böjda eller trasiga häftor 37
åtgärda trassel 46

häftor som fastnat 38