HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - P

background image

P

papper

felmeddelanden 39
Handboken Mediaspecifikationer för

HP LaserJet 55

häftning 25
häftningskapacitet efter vikt 55
häftningskapacitet efter vikt, häften 55
papperstrassel, felsökning 38
storlekar som stöds 54
trassel, åtgärda 42
typer som stöds 53

pappershanteringsfunktioner 6

background image

66 Sakregister

SVWW

placering

fack för häften och stapling 33
lampor 7
placering av häftor 11
platskrav 49
positioner för häftning i ryggen 12
välja för utmatning 34

postetiketter 33
problem, lösa vanliga 36