HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - S

background image

S

separera utskrifter 10
service och support 61
servicelysdioder 8
sid/min (sidor per minut) 6
sidor per minut (sid/min) 6
självhäftande etiketter 33
slå på, felsökning 36
specialstorlekar som stöds 54
Specifikationer

fysiska 48
hastighet 6
medier 53, 54
miljö 50
placering 49

Specifikationer för sparläge 50
spänningskrav 51
stapling

funktioner 6
häften 6
utan separering 10

statuslampor

Felsökning 36
innebörd 7

storleksspecifikationer

HPs efterbehandlare med flera

funktioner 48

media som stöds 54

ström

Felsökning 36
förbrukning 50
krav 51
kretskapacitet 51

strömförbrukning 50
support

garanti 62