HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Fysiska specifikationer

background image

Fysiska specifikationer

Enhetsstorlek

Förbered en uppställningsplats för enheten som uppfyller följande
fysiska krav och miljökrav, förutom kraven för din skrivare.

Obs!

Ritningarna är inte skalenliga.

HP:s efterbehandlare med flera funktioner (bild ovanifrån och
från sidan)

35
mm

310 mm

10

00 mm

298 mm

233 mm

310 mm

647 mm

9

85 mm

904 mm

233 mm

647 mm

357 mm

603 mm

background image

SVWW

Fysiska specifikationer 49

Enhetsvikt på HP:s efterbehandlare med flera funktioner: 44,4 kg

Krav på skrivarens uppställningsplats:

z

En plan yta på golvet

z

Utrymme runt skrivaren

z

Ett väl ventilerat rum

z

Får ej utsättas för direkt
solljus eller kemikalier,
inklusive ammoniakbaserade
rengöringsmedel

z

Lämplig strömkälla (15 A, 110 V
eller 220 V nära skrivaren)

z

En stabil miljö utan plötsliga
förändringar i temperatur eller
luftfuktighet

z

Relativ luftfuktighet 10 till
80 procent

z

Rumstemperatur på 10° C till
32,5° C

background image

50 A Specifikationer

SVWW