HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Media som stöds

background image

Media som stöds

Specifikationer för media som stöds

Obs!

OH-film, kuvert, hålat papper, arkskuret papper och etiketter stöds
endast i fack 1.

Obs!

Standardpappersstorlekar stöds inte för häften.

Utmatnings-
fack och häft-
ningsenhet

Kapacitet

Media

Vikt

Fack för stapling
(fack 1)

Upp till 1000 ark,
staplade, Letter/A4

Upp till 500 ark,
staplade, Ledger/A3

z

standardpappersstorlekar:
letter, legal, executive, ISO
A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4,
JIS B5, ledger

z

egna pappersstorlekar:
Minst: 98 x 191 mm
(3.9 by 7.5 inches)
Största storlek: 312 x 470 mm

z

egna medietyper: kuvert,
etiketter, OH-film,
tjockt papper

z

endast fack för framsidan
uppåt: kuvert, etiketter, tungt
papper upp till 216 g/m

2

64 till 216 g/m

2

Fack för häften
(fack 2)

Upp till 40 häften
om 5 ark

z

standardpappersstorlekar:
letter, legal, ISO A3, ISO A4,
JIS B4, ledger

64 till 199 g/m

2

Häftapparat

Maximalt 50 ark
Letter/A4

Maximalt 25 ark
Ledger/A3

Obs!

Häftningskapacitet
varierar beroende
på papperets
tjocklek.

z

Letter, ISO A4, legal, ledger,
A3, JIS B4

64 till 199 g/m

2

background image

SVWW

Miljöspecifikationer 55

Mer information om riktlinjer för media finns i användarhandboken
som följde med skrivaren. Se även handboken Mediaspecifikationer
för HP LaserJet

http://www.hp.com

.

*Anger ungefärliga siffror

Obs!

När du skapar häften med mediavikten 64 g/m

2

till 80 g/m

2

kan ett

försättsblad på upp till 199 g/m

2

kombineras med de 10 arken. Andra

kombinationer stöds inte.

Tabell 1. Antal ark som kan häftas, listade efter mediavikt

Mediavikt

Letter/A4

Ledger/A3 och Legal/B4

64 g/m

2

*50

*25

75 g/m

2

*50

*25

80 g/m

2

*50

*25

90 g/m

2

*44

*22

105 g/m

2

*28

*14

163 g/m

2

*18

*9

199 g/m

2

*12

*6

Tabell 2. Antal ark som kan häftas och vikas, listade efter
mediavikt

Mediavikt

Letter/A4, Ledger/A3 och Legal/B4

64 g/m

2

till

80 g/m

2

Maximalt 10 ark

90 g/m

2

till

105 g/m

2

Maximalt 5 ark

background image

56 A Specifikationer

SVWW

background image

SVWW

Översikt 57

B