HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Strömförbrukning

background image

Strömförbrukning

Produktstatus

Strömförbruk-
ning
(genomsnitt, i
watt)

Strömförbruk-
ning
med typiskt
tillbehör för
utmatning

Utskriften
(110 till 127 V enheter)
(220 till 240 V enheter)

1075 watt
1075 watt

1130 watt
1130 watt

Vänteläge
(110 till 127 V enheter)
(220 till 240 V enheter)

440 watt
440 watt

485 watt
485 watt

Energisparläge 1
(fläkten är på)
(110 till 127 V enheter)
(220 till 240 V enheter)

70 watt
70 watt

115 watt
115 watt

Låg energi
(100 till 127 V enheter)
(220 till 240 V enheter)

230 watt
230 watt

275 watt
275 watt

Av (Off)
(110 till 127 V enheter)
(220 till 240 V enheter)

0,5 watt
1,3 watt

0,5 watt
1,3 watt

Automatisk
dokumentmatare
kopiering/utskrift
(110 till 127 V enheter)
(220 till 240 V enheter)

1130 watt
1130 watt

1185 watt
1185 watt

background image

SVWW

Miljöspecifikationer 51