HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Fiziksel özellikler

background image

Fiziksel özellikler

Aygıt boyutu

Aygıtın konulacağı yer, yazıcı ile ilgili gereksinimleri olduğu kadar,
aşağıdaki fiziksel ve ortam gereksinimlerini de karşılamalıdır.

Not

Aşağıdaki resimler ölçekli değildir.

HP Çok İşlevli Son İşlemci (yandan ve üstten görünüm)

35
mm

(1

,4 inç)

310 mm

(12,2 inç)

1

000

mm

(39,4 in

ç)

298 mm

(11,7 inç)

233 mm
(9,2 inç)

310 mm

(12,2 inç)

647 mm

(25,5 inç)

985 mm

(38,8 inç)

90
4 mm

(3

5,6 i

n

ç)

233 mm

(9,2 inç)

647 mm

(25,5 inç)

357 mm

(14,0 inç)

603 mm

(23,7 inç)

background image

TRWW

Fiziksel özellikler 49

HP Çok İşlevli Son İşlemci aygıtının ağırlığı: 44,4 kg (98 lb)

Yazıcının konduğu yerin sahip olması gereken koşullar:

z

Zemin üzerinde düz bir alan

z

Yazıcının çevresinde boşluk
bulunması

z

İyi havalandırılan bir oda

z

Amonyaklı temizleme çözeltileri
de dahil olmak üzere, kimyasal
maddelere ve güneş ışığına
doğrudan maruz kalmamalı

z

Yeterli güç kaynağı (yazıcının
yanında 15 A, 110 V veya 220 V
kaynak)

z

Ortam koşullarının dengeli
olması (sıcaklık veya nem
oranında ani değişiklikler
olmamalı)

z

Bağıl nem % 10 ile % 80
arasında olmalı

z

Oda sıcaklığı 10° C ile 32,5° C
(50° F ile 91° F) arasında
olmalıdır

background image

50 A Özellikler

TRWW