HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Çalışma ortamı

background image

Çalışma ortamı

Çevre koruma

Hewlett-Packard Company, çevreye zarar vermeden kaliteli ürünler
sağlamaktadır.

HP Çok İşlevli Son İşlemci, çevre üzerindeki etkilerini en aza
indirecek niteliklerde tasarlanmıştır.

Önerilen en düşük devre kapasitesi

110 - 127 Volt

15 amper

220 - 240 Volt

6,5 amper

Çalışma sıcaklığı

10° C - 32,5° C (50° F - 91° F)

Çalışma ortamındaki
nem oranı

Yüzde 10 - 80 arası bağıl nem

Saklama ortamı
sıcaklığı

0° C - 35° C (32° F - 95° F)

Saklama ortamında
nem oranı

Yüzde 10 - 95 arası bağıl nem

Hız

50 ppm

background image

TRWW

Ortam özellikleri 53