HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Desteklenen ortam

background image

Desteklenen ortam

Desteklenen ortam özellikleri

Not

Asetatlar, zarflar, delikli kağıtlar, kesilmiş kağıtlar ve etiketler yalnızca
bölme 1 içine konabilir.

Not

Kitapçık yaparken özel kağıt boyutları desteklenmez.

Çıkış
bölmesi ve
Zımbalayıcı

Kapasite

Yazdırma ortamları

Ağırlık

Yığınlayıcı
bölmesi
(bölme 1)

En fazla
1000 yaprak,
yığınlanmış,
Letter/A4
boyutunda

En fazla
500 yaprak,
yığınlanmış,
Ledger/A3
boyutunda

z

Standart kağıt boyutları:
letter, legal, executive, ISO A3,
ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS
B5, ledger

z

Özel kağıt boyutları:
En az: 98 x 191 mm
(3,9 x 7,5 inç)
En fazla: 312 x 470 mm
(12,2 x 18,4 inç)

z

Özel türler: zarflar, etiketler,
asetatlar,
yüksek gramajlı kağıt

z

Yüz yukarı bölmesi: zarflar,
etiketler, en fazla 216 g/m

2

(58 lb bond) ağırlığında
yüksek gramajlı kağıt

64 - 216 g/m

2

(17 - 58 lb bond)

Kitapçık bölmesi
(bölme 2)

5 yapraktan
oluşan, en fazla
40 kitapçık

z

Standart kağıt boyutları:
letter, legal, ISO A3, ISO A4,
JIS B4, ledger

64 - 199 g/m

2

(17 - 53 lb bond)

background image

TRWW

Ortam özellikleri 55

Yazdırma ortamları ile ilgili daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte
sağlanan kullanıcı kılavuzuna bakın. Ayrıca,

http://www.hp.com

.

adresinden HP LaserJet Media Specification Guide’ a da (Ortam
Özellikleri Kılavuzu) bakabilirsiniz.

Zımbalayıcı

En fazla 50
yaprak Letter/A4
boyutunda kağıt

En fazla 25
yaprak Ledger/A3
boyutunda kağıt

Not

Zımbalama
kapasitesi
kullanılan kağıdın
kalınlığına göre
değişir.

z

Letter, ISO A4, legal, ledger,
A3, JIS B4

64 - 199 g/m

2

(17 - 53 lb bond)

Çıkış
bölmesi ve
Zımbalayıcı

Kapasite

Yazdırma ortamları

Ağırlık

background image

56 A Özellikler

TRWW

*Yaklaşık sayıları gösterir

Not

64 g/m

2

(17 lb) ile 80 g/m

2

(21 lb) ağırlığında ortam kullanarak kitapçık

yaparken, 10 sayfa içine en fazla 199 g/m

2

(53 lb) ağırlığında bir kapak

sayfası da eklenebilir. Başka bir yöntem desteklenmez.

Tablo 1. Zımbalanabilecek sayfa sayısı, ortam ağırlığına göre
listelenmiştir.

Ortam ağırlığı

Letter/A4

Ledger/A3 ve Legal/B4

64 g/m

2

(17 lb)

*50

*25

75 g/m

2

(20 lb)

*50

*25

80 g/m

2

(21 lb)

*50

*25

90 g/m

2

(24 lb)

*44

*22

105 g/m

2

(28 lb)

*28

*14

163 g/m

2

(43 lb)

*18

*9

199 g/m

2

(53 lb)

*12

*6

Tablo 2. Zımbalanabilecek ve katlanabilecek sayfa sayısı, ortam
ağırlığına göre listelenmiştir.

Ortam ağırlığı

Letter/A4, Ledger/A3 ve Legal/B4

64 g/m

2

(17 lb) ile

80 g/m

2

(21 lb)

En fazla 10 sayfa

90 g/m

2

(24 lb) ile

105 g/m

2

(28 lb)

En fazla 5 sayfa

background image

TRWW

Genel bakış 57

B