HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - B

background image

B

bağıl nem özellikleri

49, 52

beklemede modunda güç tüketimi

50

bölmeler

açıklama

33

desteklenen ortam

54

hata iletileri

38

katlama çizgisi ayarları

12

seçme

34

sorun giderme

37

yeri

33

boyut özellikleri

desteklenen ortam

54

HP Çok İşlevli Son İşlemci

48